Die Eltern von Walyssa und Winou

Ahentafel
Ahentafel

Didi von der Wagnerzunft

Didi v.d. Wagnerzunft

Wallerby v. Kapellenberg Yocker v. Leithawald
Zahira v. Kapelenberg
 Sina v.d. Amperauen  Lutz v. Bad Boll
Bonnie v.d. Amperauen

Vabianne v. Pritoria

Yannik v. Gleisenauer Schloß Lenox v. Regina Pacis
Eika v. Georgental
Tammy v. Schloss Runding Atilla v.d. Piste Trophe
Alyssa v. Schloss Runding